Nieuwe website

Nu GroenLinks de nieuwe periode in is gegaan moet ook de website een nieuw jasje krijgen, met informatie over de nieuwe raadsleden en onze wethouder. Ook zullen we ervoor zorgen dat ons nieuws in een mooiere omgeving voor u op de website staat. Houd de website dus in de gaten!

Stem GroenLinks!

Stem GroenLinks!

Vandaag 19 maart is het zover! De verkiezingen zijn daar, en GroenLinks zet zich in voor een Groen & Gezond Ouder-Amstel. Gezamenlijk hebben we campagne gevoerd en samen laten we ook de komende vier jaar in Ouder-Amstel ons geluid horen.

Waarom zou je op Linda, Jadranka, Edin, Margeet, Neander, Gonny, Mieke, Mikis of mij stemmen?

1. Omdat we in de afgelopen periode successen hebben geboekt bij o.a. fietsbeleid, meer inzamelingspunten voor plastic, kwaliteit onderwijsachterstandenbeleid en toegankelijkheid en kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie, aandacht voor integraal armoedebeleid, behoud van de band met Beth Haïm, discussie over participatiesamenleving en ons in hebben gezet voor vele andere onderwerpen.

2. Omdat we ons in de volgende raad o.a. hard gaan maken voor verdere voortgang Dorpshart Duivendrecht, Ronde Hoep, Ouderkerkerplas, ouderenzorg, jeugdzorg en passend onderwijs, veilige fietsroutes naar school, behoud bibliotheek, sport en cultuur, werk, minimabeleid, openbaar groen en duurzaamheid.

3. Omdat we kritisch politiek bedrijven, maar altijd de verbinding zoeken met anderen.

4. Omdat we ons blijven inzetten voor een betere en tweezijdige communicatie vanuit de gemeente. Altijd antwoorden, in gesprek zijn en blijven en initiatieven waarderen en waar nodig/mogelijk steunen.

Daarom kun je vandaag GroenLinks stemmen in Ouder-Amstel!

In debat

In debat

Het was een bevlogen week met nationale berichtgeving over Ouder-Amstel, maar GroenLinks bleef doorgaan op eigen kracht met "Groen, Gezond & Gezamenlijk". In de weekenden en doordeweeks werd er geflyerd in het prachtige weer. Maar het was vooral het moment van de waarheid voor Jadranka en Linda: zij moesten de GroenLinks idealen verdedigen in 2 debatten. En dat ging fantastisch!

Vrijheid

Vrijheid

In Ouderkerk en Duivendrecht zijn nu twee verkiezingswinkels geopend. Aan GroenLinks werd de vraag voorgelegd of wij gebruik willen maken van de verkiezingswinkel in Duivendrecht. Wij hebben besloten om dit niet te doen. Wij willen vooral campagne voeren óp het Dorpsplein omdat wij vinden dat dit Plein een groen en leefbaar plein moet worden.

Participatiemaatschappij of krachtige samenleving?

Participatiemaatschappij of krachtige samenleving?

GroenLinks nam het initiatief om het college te vragen naar een discussienota over de participatiesamenleving en is dan ook blij dat deze in de laatste raadsvergadering werd besproken. Het is van groot belang dat hier goed over nagedacht wordt, en GroenLinks is dan ook blij dat er serieus naar de invulling hiervan zal worden gekeken.

Muziek in de campagne

Muziek in de campagne

“Er zit muziek in de campagne van GroenLinks’, zegt lijsttrekker Linda Muusses met een lach. ”In ons campagneteam zitten zoveel goede muzikanten dat we dit weekend vele inwoners verrasten met zelf geschreven muziek rond onze verkiezingsleus Groen, Gezond en Gezamenlijk.” Linda licht toe wat dit betekent: “Een groen en leefbaar Dorpshart Duivendrecht. De menselijke maat in de zorg. Een gemeente die vragen en klachten afhandelt met een er-op-af-mentaliteit. En meer ambitie op duurzaamheid.“.

Kies voor de zon

Kies voor de zon

GroenLinks Ouder-Amstel kiest voor de zon als ‘hofleverancier’ van energie. Gezamenlijk met vele inwoners deed GroenLinks mee aan de landelijke actie KiesdeZon. Afgelopen weekend stond het campagneteam in zowel Ouderkerk als Duivendrecht met een informatiestand over zonnestroom. En vele inwoners in Ouder-Amstel hielden ‘open huis’ voor iedereen die de zonnepanelen van dichtbij wilden bekijken. Linda Muusses, lijsttrekker van GroenLinks: “Duurzaamheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Als het aan GroenLinks ligt dan is Ouder-Amstel in 2025 al energieneutraal met schone energiebronnen zoals zon en wind.”.

Campagne van start!

Campagne van start!

Op 1 maart is de campagne echt van start gegaan. Onder het motto "Groen, Gezond & Gezamenlijk" trok de GroenLinks fietscaravaan gezamenlijk door de dorpen. Het accent lag in het eerste weekend op gezondheid en de zorg: met de actie "stop de stopwatch" op zaterdag werd het al snel duidelijk dat het in zorg meer moet gaan over mensen dan over cijfers. En op zondag trok de fietscaravaan langs sportvelden, Fitaal en verzorgingshuizen. Daar werden appels uitgedeeld: symbool voor Groen, Gezond & Gezamenlijk!

Groen, gezond en gezamenlijk

Groen, gezond en gezamenlijk

Stem 19 maart voor groen, gezond en gezamenlijk, stem GroenLinks!

Groen
GroenLinks is trots op onze groene gemeente. Plaatsen zoals Weitjespark, Ronde Hoep, Beth Haim en Ouderkerkerplas verdienen het om gekoesterd en beschermd te worden!
• Duurzaamheid als uitgangspunt: Energieneutraal in 2025
• Hoogste prioriteit aan de ontwikkeling van het een groen en leefbaar Dorpshart Duivendrecht.
• Bomenbeleid met behoud van monumentale bomen
• Biologische en diervriendelijke boerenbedrijven

Gezond
Zorg gaat over mensen, niet over cijfers. GroenLinks staat voor een actief sociaal beleid, vraaggericht werken in de zorg en veel aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers.
• Menselijke maat bij extra taken in zorg, jeugdzorg en participatie
• Behoud van mogelijkheid persoonsgebonden budget
• Tegengaan van geluidsoverlast en luchtvervuiling
• Stimuleren van sport en bewegen met ruim baan voor fiets en voetganger

Gezamenlijk
Voor het welbevinden van mensen is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten, elkaar leren kennen en invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen.
• Goede en open communicatie van de gemeente
• ‘Er op af’ mentaliteit bij vragen en klachten
• Samenwerking tussen scholen, jeugdzorg, sport, cultuur en kinderopvang
• Democratische controle in de samenwerking met andere gemeenten
• Samen zorgen voor een verantwoord financieel beleid

Trots op de afgelopen 4 jaar

Trots op de afgelopen 4 jaar

GroenLinks deed op 3 maart 2010 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Ouder-Amstel. We behaalden in één klap twee zetels. We waren de snelste stijger van alle GroenLinks in het hele land. Wat deden we met het vertrouwen van onze kiezers? De belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen vier jaar:

1. Ruim baan voor de fiets
2. Divers en sociaal
3. Groen en Schoon
4. Dorpshart Duivendrecht
5. Onderwijs en goed bestuurde scholen
6. Betrouwbaar en transparant bestuur

Headlines