Uitgelicht

GroenLinks Ouder-Amstel verkiezingsprogramma 2018

De ledenvergadering van GroenLinks heeft op 26 november j.l. zijn verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld, onder de titel 'Voor Elkaar'. Dat geeft precies aan waar het GroenLinks de komende vier jaar om te doen is. GroenLinks staat ook de komende raadsperiode voor opkomen voor elkaar, zeker voor hen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Maar het is ook de partij die zaken voor elkaar wil brengen, zoals haar wethouder Jacqueline de Maa, lijstduwer op de kandidatenlijst, de afgelopen collegeperiode al op vele terreinen gedaan heeft.

In zijn programma kiest GroenLinks voor een sociaal Ouder-Amstel met een krachtig en open bestuur en een scherp oog voor voortdurende verbetering van woon- en leefmilieu, groen en duurzaamheid, zowel in de bestaande dorpskernen als in de nieuw te ontwikkelen wijken. Zaken die GroenLinks de gemeente niet solo wil zien aanpakken, maar samen met de inwoners. GroenLinks kiest dus niet alleen voor elkaar, maar ook voor met elkaar.

Dit programma is voor hen, de huidige inwoners, maar niet voor hen alleen. Het is ook voor toekomstige bewoners van onze gemeente. Want Ouder-Amstel staat aan de vooravond van een enorme vergroting in inwonertal. En al die nieuwe inwoners wil GroenLinks bij onze gemeenschap betrekken en ook een ‘thuis’ bieden. Het nieuwe verkiezingsprogramma is op interactieve wijze met de leden, en anderen, tot stand gekomen en wordt begin december gepubliceerd.

De GroenLinks ledenvergadering heeft tevens de kandidatenlijst voor de verkiezingen van volgend jaar unaniem vastgesteld. Linda Muusses, nu fractievoorzitter, is aangewezen als lijsttrekker. Op de lijst vindt u ook een aantal nieuwe gezichten, van jong tot oud, en van ambtelijke medewerkers tot ondernemers.

De lijst is daarmee een mix van ervaren en nieuwe kandidaten, met expertise op verschillende terreinen. Linda Muusses: “Er is kennis en ervaring in huis op het gebied van duurzaamheid, bestuur, zorg en welzijn, maar ook juridische kennis en expertise op het ruimtelijke vlak. We hebben ongelofelijk veel zin om met het nieuwe team aan de slag te gaan en onze energie en onze expertise in te zetten voor Ouder-Amstel en haar inwoners.”

In 'Voor Elkaar' kiest GroenLinks voor een betere verdeling van welvaart en wonen. Het MKB, onze (lokale) ondernemers, de BIZ in Ouderkerk aan de Amstel, de winkeliersvereniging in Duivendrecht en de agrariërs in de Ronde Hoep en de Duivendrechtse polder zijn belangrijke spelers en samenwerkingspartners op het gebied van toerisme, economie en werkgelegenheid. Als het aan GroenLinks ligt, ontwikkelt de gemeente samen met hen beleid op het gebied van o.m. werkgelegenheid, duurzame economie, toerisme en streekproducten, en ook voor natuurbeheer en cultureel erfgoed. En wat wonen betreft wil GroenLinks in de nieuwe wijken ruim baan geven aan sociale en betaalbare woningbouw, zodat ook jongeren en starters in onze gemeente een echte kans maken op een huur- of koopwoning.

In zijn programma maakt GroenLinks zich sterk voor een optimale toegankelijkheid van gemeentelijke informatie en een open en oplossingsgerichte houding bij bestuurders en ambtenaren. Die vormen in de informatiesamenleving anno 2017 het fundament voor een krachtig en gedragen bestuur - en daarmee voor échte lokale democratie. GroenLinks reserveert daarbij ruimte voor de initiatieven van inwoners en de diverse organisaties binnen onze gemeente, met name in het sociale domein.

Uiteraard heeft GroenLinks in zijn programma ook veel aandacht voor een schone leefomgeving en duurzaamheid. “De gemeente gaat de komende jaren enorm groeien. Daar moeten we duidelijke keuzes in maken, om te zorgen dat er in de nieuwe wijken een goede afweging gemaakt wordt tussen nieuwe huizen en natuur, milieu en omgeving. Voor zowel nieuwe als huidige inwoners van Ouder-Amstel geldt dat zij recht hebben op schone lucht. Daarom is het in een omgeving doorkruist door snelwegen de hoogste tijd actie te voeren voor een lagere maximumsnelheid”, aldus Linda Muusses.