Afdeling

De afdeling Amstelveen/Ouder Amstel - de naam zegt het al - is een afdeling voor twee gemeenten. Maar we zijn één afdeling met één bestuur. De afdeling heeft ongeveer 200 leden en werkt geregeld samen met andere afdelingen in omringende gemeenten. 

GroenLinks is in beide gemeenten in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Met 2 leden (Ouder Amstel) en 4 leden (Amstelveen) is het een grote kleine partij. In Ouder Amstel zit GroenLinks ook in het college. 

Jaarlijks worden er twee Algemene ledenvergaderingen gehouden en er zijn geregeld themabijeenkomsten. Ongeveer 6 maal per jaar ontvangen de leden een afdelingsnieuwsbrief.

Bestuursleden

  • Karel Vlieger, voorzitter
  • Joachim van der Steen,  secretaris
  • Dieuwertje de Vries, penningmeester
  • Melis Melissen, algemeen bestuurslid