Nieuws

Debat met ondernemers op 8 maart

De Ondernemers Vereniging Ouder-Amstel heeft op donderdagavond 8 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd met de lijsttrekkers, of de vertegenwoordigers van de partijen.

De politieke partijen hebben aan ondernemers hun programma en standpunten kort toegelicht en de ondernemers kregen de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het initiatief van de ondernemers was door allen zeer gewardeerd.

 

Zie de link voor de stellingen en GL-standpunten!

 

Stellingen en GL standpunten

We staan vandaag bij supermarkt Jumbo en Plus

Kou of geen kou: GroenLinks staat vandaag bij supermarkten Jumbo en Plus! De kou houdt ons niet tegen! GroenLinks wil graag zichtbaar zijn voor de inwoners tijdens de campagne maar ook erna! 

Sociaal - Een animatie

Ouder-Amstel is een gemeente waarin voor iedereen plek is. GroenLinks koestert diversiteit. Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten en dromen waarmaken, alleen of samen met anderen. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Een dienstbare en zorgzame overheid, die kansen biedt op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg.

Duurzaamheid: energiek en circulair

Gasloos, energieneutraal en circulair wonen en werken

De aardbevingen in Groningen maken nog eens pijnlijk duidelijk wat we stiekem allang wisten: we moeten minder en duurzame energie gaan gebruiken. GroenLinks is daarom blij dat dit college werk heeft gemaakt van duurzaamheid. Op 1 februari 2018 tekende GroenLinks wethouder Jacqueline de Maa de MRA intentieverklaring gasloos bouwen. De week daarna stelde het college de uitvoeringsagenda bij de nota duurzaamheid ‘Energiek en Circulair’ vast. Nieuwe wijken worden gasloos, minimaal energieneutraal en circulair gebouwd.

Lees verder

Axel Boomgaars kandidaat wethouder

De selectiecommissie van GroenLinks Ouder-Amstel heeft met plezier en overtuiging Axel Boomgaars gekozen tot kandidaat wethouder voor de gemeente Ouder-Amstel. In 2010 werd Axel Boomgaars voor GroenLinks gekozen in de gemeenteraad van Amstelveen. Van 2013 tot en met 2016 heeft hij vervolgens zijn sporen verdiend als fractievoorzitter. Op dit moment werkt hij als wetgevingsjurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In zijn vrije tijd is hij hardloper. Mocht hij als wethouder tot het college toetreden, verhuizen hij en zijn vriend zo snel mogelijk naar de gemeente Ouder-Amstel. 

Lees verder

Pagina's