Standpunten

Gezamenlijk

Voor het welbevinden van mensen is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten, elkaar leren kennen en invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen.

Groen

GroenLinks is trots op onze groene gemeente. Plaatsen zoals Weitjespark, Ronde Hoep, Beth Haim en Ouderkerkerplas verdienen het om gekoesterd en beschermd te worden.

Gezond

Zorg gaat over mensen, niet over cijfers. GroenLinks staat voor een actief sociaal beleid, vraaggericht werken in de zorg en veel aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers.