zonne energie
Zonnepanelen op daken: meer banen en lagere energierekening.

Eerste stap naar energie-neutrale gemeente

Het college heeft initiatief genomen om de energiebesparingsambities zoals verwoord in de college-agenda gestalte te geven. In de eerste stap werd het energieverbruik van de drie gemeentelijke gebouwen doorgelicht, namelijk het gemeentehuis, de gemeentewerf en sporthal de Bindelwijk.

Aan de hand van het rapport van een extern onderzoeksbureau is besloten tot het treffen van energiebesparingsmaatregelen die op korte termijn de grootste besparing tegen de laagste kosten leveren. GroenLinks is blij dat de gemeente deze eerste stap richting energieneutraliteit in 2040 zet, en daarmee het goede voorbeeld geeft. Later dit jaar zal een plan worden uitgewerkt voor de aanpak van energiebesparing bij bedrijven en woningen.