Jadranka Cace, raadslid GroenLinks Ouder-Amstel
Jadranka Cace, raadslid GroenLinks Ouder-Amstel

Evenementen Ouderkerkerplas

Waarom GroenLinks voor het evenementenbeleid stemt?.GroenLinks vindt het een goede zaak dat er een evenementenbeleid komt. Dat er kaders worden gesteld waarmee voor elke potentiele locatie snel en op een simpele en objectieve manier bepaald kan worden of het beoogde evenement er past of niet.

Het evenementenbeleid speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van vraagstukken als: ontspanning, gezonde recreatie en toerisme in de regio, het genereren van de middelen voor onderhoudskosten, de gemeente op de kaart zetten en economische spin-off. Dit beleid heeft betrekking op veel verschillende locaties in de gemeente. Zonder duidelijke richtlijnen wordt elke aanvraag voor een evenement afzonderlijk behandeld: wanneer deze aan de wettelijke bepalingen voldoet, zijn er verder geen weigeringsgronden om de aanvraag tegen te houden. In het verleden heeft deze methode regelmatig tot protesten van inwoners geleid, vooral omtrent de evenementen in het gebied rond de Ouderkerkerplas.

Het beleid wordt bepaald door middel van twee documenten: beleidskaders en beleidsregels. De raad bepaalt de kaders en het college de (uitvoerings)regels. Een burger klankbordgroep heeft mede inbreng gehad bij de totstandkoming van het beleid. De deelnemers van deze groep zijn niet tevreden omdat ze vinden dat hun standpunten in onvoldoende mate in het beleid zijn verwerkt.

GroenLinks is ook niet helemaal tevreden met het op 16 februari j.l. goedkeurde evenementenbeleid. In de eerste plaats vinden we de natuur en de bodem bij de Ouderkerkerplas te kwetsbaar voor het houden van grootschalige dance events. Ook brengen deze events teveel overlast voor omwonenden. Vandaar ons amendement tegen dance-events, dat helaas door de raad is verworpen. Aan de andere kant: hoewel het voorgestelde beleid niet optimaal is, is het beter dan géén beleid. Er moet niet vergeten worden dat er in het traject naar dit beleid ook veel bereikt is, mede door de grote inzet van betrokken bewoners o.a. in de klankbordgroep. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er geen sprake meer is van Cirque du Soleil bij de Ouderkerkerplas. Door middel van amendementen en moties hebben we correcties en aanvullingen aangebracht die de raad beter in staat stelt om het beleid in de toekomst, waar nodig, aan te scherpen.