Halverwege

Twee jaar geleden ging GroenLinks op pad met de boodschap dat we iets wilden doen voor Groen, Gezond en Gezamenlijk. Tijd om eens te kijken naar wat er nu bereikt is.

Groen

Er is extra geld uitgetrokken voor groenonderhoud, waardoor het onderhoud weer op peil komt. Ook zijn er vorderingen geboekt op energiebesparing en duurzaamheid: door de toepassing van LED-lampen is het stroomverbruik van openbare verlichting en in gemeentelijke gebouwen aanzienlijk verlaagd, er komen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, en we hebben een motie aangenomen waarin we oproepen om duurzaamheid altijd mee te nemen bij nieuwbouw. Voor de inwoners is, i.s.m. 11 gemeenten, een collectieve inkoop van zonnepanelen opgezet. Aanmelding via www.SamenZonneEnergie.nl. Natuurlijk komen we in de toekomst met nog veel meer groene voorstellen. 

Gezond

Er viel veel te kiezen over gezondheid met de decentralisaties. We hebben steeds getracht de sociaalste oplossing te kiezen. Zo hebben we voor een collectieve aanvullende verzekering gestemd met een hogere inkomensgrens dan daarvoor het geval was. Ook de fiets krijgt de ruimte. Er zijn nieuwe fietspaden gepland bij het Zonnehofgebied in Duivendrecht, en er komt een nieuwe fietsstimuleringsplan. 

Gezamenlijk

Ten slotte zijn we bezig meer gezamenlijk te doen. GroenLinks riep op raadpleging van inwoners in moeilijke dossiers, en vroeg het college om een discussienota over de participatiesamenleving. Zo werken we aan het versterken van de samenleving. Ook initieerde GroenLinks een motie om te onderzoeken hoe onze gemeente bij kan dragen aan het opvangen van de groter wordende vluchtelingenstroom. 

Kortom, we zijn zeker bezig geweest met Groen, Gezond en Gezamenlijk, en er zijn successen geboekt. Als je meer wil lezen kan dat op ouder-amstel.groenlinks.nl. Er is echter nog veel meer wat we willen bereiken, en waar we nog elke dag hard aan werken. Op een Groene, Gezonde en Gezamenlijke volgende twee jaar!