Labbekak?

Labbekak, prachtig woord zomaar op de voorpagina van de Volkskrant. Proeft u het eens een paar keer: labbekak, geweldige combinatie van klanken. De betekenis is minder poëtisch: slapjanus, bangerd, maar ook roddelaar, kwaadspreker.

De uitspraak van de VNO/NCW voorzitter: “Labbekakken moeten aan het werk” kan dus gepast beantwoord worden met: “Je bent zelf een labbekak!” En hoe dan ook, een beetje labbekakkerig word je er wel van.

Vorige week stelde de raad in Ouder-Amstel de re-integratienota vast. Het doel van het re-integratiebeleid is:

  1. Bemiddeling en ondersteuning bij het vinden van betaald werk;
  2. Maatschappelijke participatie voor mensen zonder actueel perspectief op betaald werk;
  3. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal om te kunnen participeren.

Er wordt in Ouder-Amstel gewerkt met een doorstroommodel re-integratie met 5 treden: 1. Zelfredzaamheid; 2. Maatschappelijke participatie; 3. Voorbereiding op werk; 4. Werk door leren en 5. Bemiddeling en begeleiding richting werk. Daarbij wordt gekozen voor een klantgerichte benadering, maatwerk dus. De gemeente werkt met een eigen consulente. Dat is het voordeel van een kleine gemeente, er kan per persoon gekeken worden wat nodig en effectief is. Daarnaast wordt regionaal samengewerkt in het werkgeversservicepunt (WSP) voor de werkgeversdienstverlening, de AM groep voor de sociale werkvoorziening en voor de afspraak rondom de garantiebanen in de arbeidsmarktregio groot Amsterdam. Tot slot wordt ingezet op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid, zowel preventief als met schuldhulpverlening.

Onze ervaring is dat de meeste mensen heel graag aan het werk willen en dus ook actief meewerken aan de activiteiten. Sterker nog sommige mensen zijn dolblij dat ze eindelijk geholpen worden om weer aan het werk te komen.

Dan de garantiebanen waarvan de heer de Boer in de krant enerzijds zegt dat afspraak, afspraak is en anderzijds dat deze banen er niet kunnen komen.

In de regio Groot Amsterdam wordt hard gewerkt aan de invulling van de banenafspraak. Daaraan wordt overigens ook een positieve bijdrage geleverd door de afgevaardigde van VNO/NCW. Deze banen kunnen er wel komen, maar vraagt wel inzet van werkgevers. Een mooi voorbeeld is het Slotervaart ziekenhuis, waar alle werkprocessen opnieuw zijn georganiseerd. De werkzaamheden die gemakkelijk gedaan kunnen worden door mensen met beperkt arbeidsvermogen, zijn in aparte stromen georganiseerd. Hierdoor is er veel werk voor deze doelgroep vrijgemaakt. Met andere woorden waar een wil is, is een weg! Als er maar niet te labbekakkerig wordt gedacht.

Volgende keer hopelijk meer over Zon op gemeentedak. De benodigde SDE subsidie is deze week aangevraagd.

Fijne zomer,
Jacqueline