Jacqueline de Maa, Wethouder GroenLinks Ouder-Amstel
Jacqueline de Maa, Wethouder GroenLinks Ouder-Amstel

Politieke emoties

Op mijn nachtkastje ligt Politieke emoties van Martha Nussbaum klaar, over Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan. Eerlijk gezegd ligt ie daar al een tijdje want deze zomer ben ik even gevlucht in een stapel romans, waaronder Vaarwel Odessa van Vladimir Zjabotinski over de teloorgang van het multiculturele Odessa begin 20e eeuw en Dit zijn de namen van Tommy Wieringa over een groep vluchtelingen op zoek naar een waardiger leven. Over politieke emoties gesproken!

Ook lokaal gaan politiek en emoties natuurlijk samen, zeker als het om kwaliteit van leven of leefomgeving gaat zoals bij de her-indicatie van de thuiszorg, begeleiding, uitbetaling van de PGB’s, het al dan niet vinden van een baan of het herinrichten van je wijk gaat.

Juist daarom is empathie in de politiek, van de politici, maar ook van inwoners en bedrijfsleven essentieel. In gesprek met elkaar en samen proberen tot oplossingen te komen, in grote en kleine zaken. In het traject Samen maken we Ouder-Amstel wordt daar samen met inwoners, organisaties en instellingen nader vorm aan gegeven. Voor de zomer heb ik samen met wethouder Marian van der Weele (D66) een eerste gespreksronde gehouden over beleidsparticipatie, inwonersinitiatieven en maatschappelijke participatie, over wat werkt en wat niet en wat we vooral wel en niet moeten doen. Wat opviel was dat mensen vaak worden geremd door bizarre regels zoals het feit dat vrijwilligers voor elk evenement opnieuw een examen verkeersregelaar moeten doen. Dat roep zeker emoties op L. Maar ook dat mensen, organisaties en groepen meer contact en verbinding willen. Een mooi contact ontstond tussen de stichting Kleinoot en De papa’s en mama’s van Duivendrecht, dat wellicht gaat leiden tot kinderconcerten in de Kleine kerk in Duivendrecht. Ook emotie, maar dan positiever. Er wordt nu gewerkt aan een conceptvisie en een uitvoeringsprogramma, die we uiteraard wederom zullen voorleggen aan inwoners en organisaties. Zie voor meer informatie http://www.ouder-amstel.nl/home/nieuws/samen-maken-we-ouder-amstel

Ondertussen raak ik steeds gemotiveerder om het boek Politieke emoties echt te gaan lezen en zo geïnspireerd en met empathie verder te werken aan de veranderende samenleving.

 Jacqueline de Maa

PS. Helaas nog geen definitief bericht over zon op gemeentedak. We wachten nog steeds op uitsluitsel over SDE- en Provinciale subsidie.